Det har varit många insändare om LOV som innebär privatisering av vård och omsorg nedan följer en som kom in i LP dagen före mötet då fullmäktige röstade NEJ till LOV
Läs också svar på en moderat insändare i frågan."Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet?" och en uppföljande insändare "Vad menar moderaten Karlsson" . "Den Moderata bockfoten lyser fram bakom valfrihetsfraserna" Läs också hade Stig Berlin inlägg i debatten

Nu får det vara slut på smutskastningen av hemtjänstens personal!
Intressant att Roland Karlsson (fp) anser frågan om LOV värd att diskuteras men konsekvent undviker debatten med Kommunistiska Partiet. Jag förstår honom i och för sig. Har man inget svar är det bättre att tiga. Men i en debatt med Stensson 17/6 förklarar Roland Karlsson (fp) att ”utmaningen för hemtjänsten är att bli bättre på social samvaro och aktiviteter samt förbättra informationen till brukarna” 
I sin iver att få privatisera vården backar RK inte ens för att ifrågasätta den egna personalen och han är inte ensam om detta.
Mats Karlsson (m) är inne på samma linje ”de privata företagen konkurrerar inte med priset utan med närhet, kontakt och vänlighet. Det är viktigt att gamla och sjuka får vård av människor man trivs med.” (citat från LP 27/1)
Jag har frågat det förut, vad menar moderaten och folkpartisten Karlsson?

Står inte hemtjänsten för närhet, kontakt och vänlighet?
Trivs man inte med hemtjänsten i Lysekil?

Här sliter hemtjänstpersonalen för att överhuvudtaget hinna med sina tunga uppgifter och är hela tiden utsatt för besparingskrav och omorganisering.
Sedan har ”vissa politiker” fräckheten att påstå att allt blir bättre bara någon privat kommer in istället.
Om inte hemtjänsten hinner med ”utmaningen” beror det på att just Karlsson inte ser till att det finns tillräckligt med resurser i vården.
Jag är övertygad att hemtjänstpersonalen gör allt man kan för att finnas till hands för vårdtagare. Men så mycket tid till ”social samvaro och aktiviteter” finns det inte. Till det är arbetsstyrkan alltför slimmad och resurserna alltför små.
Detta gäller både i hemtjänsten och på boenden.

När någon chefs uppfattning ifrågasätts blir det ett väldigt väsen.
Men lågavlönad vårdpersonal får man tydligen alltid ifrågasätta.
Nu får det vara slut på smutskastningen av hemtjänstens personal.
Var konkret istället och förklara vad som blir bättre med att privata vinstintressen kommer in i vården.
Jag ser fram mot en fortsatt debatt på fullmäktigemötet på onsdag där vi förhoppningsvis kastar förslaget om LOV i papperskorgen.

Stig Berlin Undersköterska i hemtjänsten och
ordförande i Kommunistiska Partiet Lysekil
Tillbaka till startsidan