Följande reflektioner fanns att läsa i LP:s insändarspalt i aug -08

Visst luktar det om Norra Hamnen!
 
Semestern är till ända men i bästa fall finns det chans till fortsatt sommar.
Men rötmånaden är definitivt här och den första rötmånadshistorien som når mitt öra är att: Allt fiske skall förbjudas från kommunens bryggor och kajer.
Man kunde tillägga ”speciellt från bryggorna i Gamlestan”.
För det är väl det saken gäller, eller?
 
Jag vet inte exakt vem eller vad som ligger bakom detta helt befängda förslag, men jag har mina aningar.
- Först var det VA-frågan. Samtidigt som fattigpensionärer och andra småförbrukare av vatten fick sina taxor höjda vid årsskiftet fick P Mangelus svindyra fastigheter i Gamlestan anstånd med anslutningsavgifter. (visst är det anmärkningsvärt att kommunen vågar göra affärer med ett företag som inte ens har råd att betala anslutningsavgifter)
- Sedan var det namnförslaget på den nya gatan. Bildningsnämnden hade beslutat att den skulle heta Stenblocksvägen men när PM tycket annorlunda blev det Skeppsholmsvägen istället. Personligen tyckte jag att Nya Klippvägen skulle passa  bättre.
- Så kom framstöt nr tre! (av de jag känner till).
När den privata småbåtshamnen inte blev klar att användas i sommar för de nya bosättarna, krävde PM syndikatet att kommunens hamn i stället skulle upplåta platser till deras hyresgäster (förmodligen gratis men i alla fall utan hänsyn till befintlig båtplats kö)
Jag utgår att dom fick nobben, men överklassattityden är inte att ta miste på
 
- Nu är det folkliga och populära sportfisket (för folk som inte har råd att ha båt/eller saknar båtplats) på den nya kommunala småbåtshamnen i Gamlestan som är i fokus.
Självklart finns även bland spöfiskare mindre nogräknade personer som beter sig odrägligt och skitar ned och visst luktar det om det slängs fiskrens på bryggan.
Sånt ofog måste stoppas men hur gör man det med ett ”generellt” fiskeförbud?
Men nog tycker jag att det mest luktar överklassreservat.
Att ”Fina Damen” från det fina ”Gula Husen” jagar bort fiskande ungdomar från bryggan är säkert en avgörande anledning till att förslaget om ”fiskeförbud” skall behandlas av kommunstyrelsen.
 
Alla har inte ”badrocksavstånd” till havet och dom som har köpt sig den lyxen tror sig tydligen ha rätt att rensa området från störande folkliga inslag.
Slutligen undrar jag bara hur det är tänkt att upprätthålla denna ”ordning”.
Skall det utdelas ”spöstraff” av något slag och hur gör vi med krabbfiskande barn.
Finns det något mer symboliskt folkligt att saluföra Bohuslän med än krabbfiskande barn på en brygga?
Och visst luktar dessa krossade musslor som barnen glömt på bryggorna och visst kan man snubbla på ett ivrigt barn som i en klumpig flytväst ovigt rusar till kompisen som fått syn på ”världens krabba”?
 
Kommunistiska Partiet
Yngve Berlin

Tillbaka till startsida