KPML(r) kräver total bojkott av Israel.

Allt israeliskt som säljs i Sverige är besudlat med palestinskt blod
anser KPML(r).
De oerhörda övergrepp som det Palestinska folket utsätts för idag gör att vi måste kräva av Sveriges regering att agerar mot Israel. Det måste gälla diplomatiskt, ekonomiskt, kulturellt och idrottsligt utbyte. Bryt alla förbindelser till dess att Israel villkorslöst drar sig tillbaka från ockuperat territorium i enlighet med FN:s resolution 242 och till dess att Israel accepterar FN:s resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända! För visst anser väl Göran Persson och Anna Lindh att FN:s resolutioner skall gälla även Israel?

Men också internationellt i EU, FN och andra sammanhang. Varför kräver inte regeringen att EU omedelbart säger upp frihandelsavtalet med Israel?.

Men det finns också mer omedelbara handlingsmöjligheter.

Sverige har en relativt stor import från Israel. I svenska butiker finns inte bara Jaffaapelsiner, utan också annan israelisk frukt och israeliska konserver; på Systemet säljs israeliskt vin, som regel producerat på ockuperat territorium.

Allt israeliskt som säljs i Sverige är besudlat med palestinskt blod, varje exportkrona och varje turistkrona är tribut till en blodsbesudlad ockupationsmakt. Så därför: Bojkotta israeliska varor och kräv att Din butik rensar ut israeliska varor från sina hyllor!
 Det palestinska folket behöver vårt stöd och vår solidaritet , i tanke, ord och inte minst i handling. Bojkotta Israel - för ett fritt Palestina!

KPML(r) Lysekil Stig Berlin Ordförande  4/4-02

Ovanstående uttalande publicerades i LP 5/4-02

Tillbaka till KPML(r)